Koevoet Es Beter Dan Boelie in Walter De Buck

Songtexte Koevoet Es Beter Dan Boelie in Walter De Buck

Koevoet Es Beter Dan Boelie
Koevoet Es Beter Dan Boelie

't Werkvolk moet niet meer klage
Da 't hier in Gent nie kan bestaan
Als het maar naar 't sermoen wil gaan
Door een madam gedaan.
Hoor die madam vertellen
't Vlees is voor de werkman te goed
Triepen en vellen dat hij fretten moet
Ofwel ne koevoet

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

Zoudt u toch niet verdomme
't Verslecht nu noch van langs om meer
Bezie mij dat nu toch ne keer
In 't geheel geen snuifke meer
En thee van lindeblomme
Giet da ne keer al in uw lijf
Geen potje cafe van de wijf
Dat is een beetje stijf

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

Geen pijpke meer te smoren
geen dzuurke of geen glazeke bier
En in de winter spaart u vier
De vervriest gelijk ne pier
Wilt dat ne keer aanhoren
Gij zult daar lieren in dat sermoen
Hoe dat u nu uw keuken moet doen
Al naar het nieuw fatsoen

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

En gij moet kunnen leven
Zegt die madam vol beslag
Net of alles te kopen lag
Mee tien stuivers per dag
Wilt gij vervloekte teve
Geen boter en daarbij geen brood
Wilt ons opvullen mee stoot
We zijn genoeg gekloot

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

En als de kinders schreeuwen
Van honger buiten etenstijd
Zie maar dat g'er op slaat en smijt
Madam zegt 't es profijt
Ook durft zij nog te zeggen
Dat 't noenmaal nog al es te groot
Van mossels en van roggebrood
Of van nen koeiepoot

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

Zij durft uit 't huwelijk spreken
Nen keer per maand heeft zij gezegd
Eer dat de man zijn vrouw berijdt
Is hij zijn krachten kwijt
Hoe durft zij daarvan spreken
Kreeg zij maar alle weken wat
Zij stak nen koevoet in heur gat
Wat vuile madam is dat

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

Van zo een weelderig leven
Zo wordt de man zo fel en kloek
Nen keer per maand uit de broek
Dat es madam's verzoek
Maar 't zijn maar flauwe lullen
Op mossels en op roggebrood
In plaatse van ne piet als lood
Daarmee es dat wijf gekloot

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

falsches video?