Ah
Oooh-oo-oooh

My fantasy
My fantasy

Oooooooh
Gives me pleasure
Gives me pleasure
Oooh-oo-oooh
My secret fantasy
Ooh-oo-ooh, ooh-oo-ooh

My fantasy

Yeah
(Fantasy) gives me pleasure
Gives me pleasure
Do, do, do, do
Do, do, do, do, do, do, do, do, do
Ha

Ahh
Ah, ah, ahhh
Ah, ah, ahhh, ahh, ahh, ahh
Oooh, yeah, yeah
Fantasy
It's my fantasy
It's my fantasy (secret fantasy), fantasy

Oooh-ooh, oooh-ooh

Falsche Video?