Desce, Rebola De Costas in Leandro e As Abusadas

Songtexte Desce, Rebola De Costas in Leandro e As Abusadas

Desce, Rebola De Costas
Desce, Rebola De Costas

Desce, rebola de costas
Desce, rebola de costas
Desce, rebola de costas que é disso que elas gostam
Desce, rebola de costas
Desce, rebola de costas
Desce, rebola de costas que é disso que elas gostam

Eu desco eu subo
eu sento eu quico e rebolo pra tu de costas
desco e rebolo de costas
desco e rebolo de costas
desco e rebolo de costas que é disso que agente gosta
Eu desco eu subo
eu sento eu quico e rebolo pra tu de costas
desco e rebolo de costas
desco e rebolo de costas
desco e rebolo de costas que é disso que agente gosta

Desco e rebolo de costas

falsches video?