I tsu mo na ra ki mi ga sotto
Bo ku o o ko shi ni ku ru ko ro
Ka te n go si ho ho ni
Ya wa ra ka ni sa shi ko mu ta i yo

Byo shi n no ma wa ru o to da ke
Hi bi ki wa ta ru living room
Hi to ri de no mi ho su coffee wo

Ki mi ga do ko ni mo i na i do ko ni mo wo
Na ma e o yo n de mi te mo wo
Sa me ta ko do ku da ke ga sa sa ya ku
Ha te shi na i monologue
Oh i miss you

Dou ro no mu ko ga wa de
Shi n gou o ma tsu hi to ta chi
U wa be ja wa ka ra na i
So re zo re no na ya mi o ka ka e te

Ko no i ta mi no ri ko e ru no wa
Ji bu n shi ka na i da ke do
A shi ta ga ma da to ku te wo

Ki mi ga i na i ko to o do shi te wo
U ke to me re ba i i n da rou wo
Na tsu no i ro mo fu yo no ni o i mo wo
Na ni mo ka wa ra na i no ni
Oh i miss you wo

No zo mu ko to na do na ni mo na i ka ra
Ki mi da ke ka e shi te i ma ah

Ki mi ga do ko ni mo i na i do ko ni mo wo
Na ma e o yo n de mi te mo wo
Sa me ta ko do ku da ke ga sa sa ya ku
Ha te shi na i monologue
Ka na shi mi ni to za sa re ta
Ko no mu ne no monologue

Falsche Video?