Yamano makibano yuugureni
Kariga tonderu tada ichiwa
Watashimo hitori
Tada hitori
Aono senaka ni mewo samashi
Yaho! yaho!

Ohanabatakeno mahirudoki
Mozuga naiteru kumono ue
Watashiwa hitori tada hitori
Tooi miyakowo omoidashi
Yaho! yaho!

Yamano mizuumi shirakabano
Kagega yurameku shizukesayo
Watashiwa hitori tada hitori
Koishii hitono nawo yonde
Yaho! yaho!

Yamano makibano hoshino yoru
Kazeni yureteu tomoshibiwa
Watashito onaji tada hitori
Nakeba kanashii yamabikoga
Yaho! yaho!

Falsche Video?